Lyssna

Kajor och kråkfåglar

Kajor och kråkfåglar är ett problem för många. Det är fastighetsägarens ansvar att minska fåglarnas störande. Därför har vi samlat tips och råd på hur du kan förebygga att de bosätter sig på eller i närheten av din fastighet.

Kråkfågel som sitter vid ett rött hus med vita knutar.Förstora bilden

Kråkfågel, foto Mikael Lundgren.

Kajor häckar vanligtvis i ihåliga träd, i ventilationstrummor eller i håligheter i byggnader, till exempel skorstenar. Under deras häckningsperiod håller de oftast till utanför samhället men samlas efter häckning i tätorterna där de bildar stora flockar under höst och vinter.

Äter våra rester

Kajor äter bland annat spillsäd på åkrar, frukt och bär i trädgårdar samt avfall från papperskorgar och liknande.

Attraheras av samhället

Tätorter, såsom centrala Götene, blir en attraktiv plats för kajor eftersom det finns gott om mat. Det är också ett varmare klimat i samhället och färre fiender i form av rovfåglar.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att minska störningar som uppkommer på den egna fastigheten. När det gäller bekymmer med kajor är ett samarbete med grannfastigheter viktigt. Bor du i ett hyreshus ska du prata med din hyresvärd.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar förebyggande och ser kontinuerligt över sina fastigheter för att minska platser för kajor och andra fåglar att bygga bo på. Vi sätter även upp rovdjursattrapper på vissa av kommunens byggnader. Vi ser över hur stora träd ska beskäras för att inte attrahera fåglarna samt ser på möjligheten att belysa vissa träd.

Varför inte avskjutning?

Avskjutning av kajor är en kortsiktig lösning. Kajorna flyttar endast tillfälligt och det finns ofta nya fåglar utanför tätorten som tar plats i flocken. Det är inte heller speciellt effektivt att skjuta kajor eftersom flocken snabbt flyttar på sig när ett skott avlossas. Det medför även risker att skjuta i ett samhälle.

Vad kan du göra?

  • Minska tillgången på mat genom att ha lock på soptunnor, inte ställa ut soppåsar och ta hand om fallfrukt. Vid matning av småfåglar är det viktigt att välja fågelautomater som försvårar för stora fåglar samt att inte mata på marken.
  • Försvåra för dem att bygga bo genom att täcka igen håligheter som skorstenar, ventilationstrummor och liknande med exempelvis nät. Rensa tak från gamla bon. Håll utkik när häckningsperioden börjar under mars månad. Genom att störa fåglarna precis innan de börjar häcka kan man få dem att söka sig längre bort. Under perioden 1 april till 31 juli är det häckningssäsong och bon är fredade enligt jaktvårdslagen. Vid eventuell skyddsjakt krävs polistillstånd.
  • Minska antalet platser för kajorna att sitta genom att sätta upp linor på tak där fåglarna gärna sitter, montera mjuka plastpiggar där de landar eller sitter. Beskär, såga ner eller ordna belysning nattetid på stora träd där kajorna uppehåller sig.
  • Skräm bort dem genom att hänga upp band, saker som reflekterar ljus eller prasslar. Man kan använd akustisk fågelskrämma som skrämmer med ljud, hänga upp rovfågelsattrapper eller ögonattrapper. Tänk på att du som fastighetsägare får montera skrämselanordningar på din egen fastighet men du måste ta hänsyn till grannar så att de inte störs. Det är även viktigt att flytta och variera skrämselanordningarna vilket gör att ett samarbete mellan fastigheter och regelbundna förflyttningar kan ha god effekt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!