Lyssna

Badplats Kinnekulle camping i Hällekis

Badplatsen består främst av en sandstrand som kan passa alla åldrar. Denna badplats klassas som ett EU-bad.

Badplats Kinnekulle Camping.Förstora bilden

Badplats Kinnekulle Camping. Klicka på bilden för att förstora.

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen.

Hitta till badplats Kinnekulle Camping

Följ skyltar mot Hällekis Camping, väster om Hällekis tätort.

Koordinater

58.6233, 13.3844 (Latitud,Longitud)

Koordinattyp: WGS 1984 decimalgrader (globalt referenssystem – vanligt i hand- och bil-GPS).

Parkeringsmöjlighet

Vid badet i Hällekis vid Kinnekulle Camping är det cirka 50 meter från en mindre bilparkering till badplatsen.

Kontroll av badvatten

Vid de kommunala baden kontrollerar kommunen badvattenkvaliteten under sommarsäsongen. Kontrollen innebär bland annat att prover tas för att bedöma bakteriehalten samt visuell kontroll av förekomst av alger, oljor med mera. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Vid otjänligt prov tas snarast ett omprov. Om tre på varandra följande prov visar sig vara otjänliga stängs badet och öppnas inte åter förrän man har utrett orsaken till vattnets förorening och vattenkvaliteten har förbättrats.​

Resultat av badvattenprov på alla sveriges badplatser hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Hundar

Hundar får inte vistas på allmänna badstränder under sommarsäsongen 1 maj till 30 september.

Camping är inte tillåten

Det är inte tillåtet att campa på våra allmänna badstränder under sommarsäsongen.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!