Lyssna

Badvatten

Vid de kommunala baden kontrollerar kommunen badvattenkvaliteten under sommarsäsongen. Kontrollen innebär bland annat att prover tas för att bedöma vattenkvaliteten. Om vattnet är badvänligt beror på hur hög bakteriehalten bedöms vara i vattnet. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida samlas resultaten från samtliga vattenprover som tas i Sverige, där Götene kommun är inkluderad. Där kan du se hur resultat av vattenprover ser ut vid samtliga badplatser.

Resultat av badvattenprov på alla sveriges badplatser hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Notera dock att det tar ett par veckor för resultaten att komma in på hemsidan. Var därför uppmärksam på datumet för varje vattenprov för att se hur aktuellt det är.

Håll dig uppdaterad på Götene kommun hemsida

Vi informerar vid aktuella badförbud vid våra kommunala badplatser. Håll dig därför uppdaterad genom våra nyheter på hemsidan!

Kontroll av badvatten

Vid de kommunala baden kontrollerar kommunen badvattenkvaliteten under sommarsäsongen. Kontrollen innebär bland annat att prover tas för att bedöma bakteriehalten samt visuell kontroll av förekomst av alger, oljor med mera. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt. Vid otjänligt prov tas snarast ett omprov. Om tre på varandra följande prov visar sig vara otjänliga stängs badet och öppnas inte åter förrän man har utrett orsaken till vattnets förorening och vattenkvaliteten har förbättrats.​

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!