Lyssna

Grillplatser inom kommunen

Götene komun har ett antal fasta grillplatser inom kommunen som allmänheten kan använda.

Fasta grillplatser

  • Stenbrottet: fem eldstäder vid sjön
  • Blombergs badplats: en eldstad
  • Källby badplats: en eldstad
  • Stjälkaskogen, Götene tätort: två eldstäder, en i skogen och en i södra änden utmed gångvägen
  • Stora Salen: tre eldstäder
  • Lundsbrunn elljusspår: en eldstad
  • Lundsbrunn förskola: en eldstad, i skogsparti söder om skolan
  • Källby Nordskog 3: en eldstad

Användning av engångsgrill

Engångsgrill får användas i både parker, naturområden och badplatser. Tänk dock på att inte ställa grillen direkt på gräs då det lätt kan ta eld. Det är också viktigt att vara noga med att släcka elden när du är färdig och vänta 24 timmar innan du slänger den i soptunna.

Eldningsförbud

Tänk på att om det finns skäl för stor brandrisk, exempelvis vid torrt väder, kan det bli eldningsförbud. På MSB:s hemsida kan du dagligen följa brandriskprognoser för ditt område.

Två män använder en utomhusgrill i betong.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!