Lyssna

Källby badplats

Badplatsen är belägen vid en mindre sandstrand och är lämplig för alla åldrar.

Källby badplats. Förstora bilden

Källby badplats. Klicka på bilden för att förstora.

Vid badplatsen finns bryggor utlagda under badsäsongen. Under sommaren brukar det även finnas en mindre kiosk öppen nära badplatsen.

Hitta till badplats Källby

Källby badplats ligger i anslutning till Badvägen i nordvästra delen av Källby.

Koordinater

58.5198, 13.2911 (Latitud,Longitud)

Koordinattyp: WGS 1984 decimalgrader (globalt referenssystem – vanligt i hand- och bil-GPS).

Parkeringsmöjlighet

Vid badet i Källby är det cirka 300 meter till badplatsen från en mindre bilparkering.

Vid olyckstillbud

En platsskylt finns vid badplatsen med syfte att förkorta insatstiden för räddningsinsatser genom att underlätta identifiering av den aktuella platsen. För en person som saknar lokalkännedom eller är skärrad kan det vara mycket svårt att utan information identifiera sin position vid en nödsituation.

Toalett

Det finns aviserade toaletter vid badplatsen under badsäsong.

Sophantering

Soptunna finns vid badplatsen under badsäsong.

Vid olyckstillbud

En livräddningsstolpe finns vid badplatsen med syfte att förkorta insatstiden för räddningsinsatser genom att underlätta identifiering av den aktuella platsen. För en person som saknar lokalkännedom eller är skärrad kan det vara mycket svårt att utan information identifiera sin position vid en nödsituation.

Koordinater att lämna till räddningstjänsten vid olyckstillbud: N6488031, E400239.

Övrig information

Grillplats finns vid badplatsen.

Denna badplats klassas som ett EU-bad. Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen.

Hundar

På Källby badplats finns ett avgränsat område i anslutning till ordinarie badplats som är hundbadplats.

Området är väl skyltat, avgränsat med staket och det finns en hundlatrin på platsen. Hunden ska hållas kopplad när man går till och från området. Det är viktigt att hundägare visar hänsyn till andra personer och tänka på att på ordinarie badplats kan det finnas personer som är hundrädda eller allergiska mot hundar.

Alla besökare på hundbadet ansvara för att området hålls rent och snyggt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!