Lyssna

Kvalitetskrav pedagogisk omsorg

I ansökan från den eller de som ansöker om enskild pedagogisk omsorg skall följande kvalitetskrav beskrivas konkret.

  • Ansökan innehåller en verksamhetsidé.
  • Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Pedagogisk omsorg ligger till grund för verksamheten.
  • Det finns en plan för arbetet med likabehandling.
  • En registerkontroll (Lagen om registerkontroll) har gjorts av den personal som skall arbeta i verksamheten.
  • Boverkets rekommendationer avseende dels kraven på hygien, hälsa och miljö, dels hur byggnader och inredningsdetaljer kan utformas barnsäkert gäller.
  • Miljöerna där barnen vistas ger utrymme för lek, lärande och trivsamma matsituationer.
  • De som arbetar inom pedagogisk omsorg har kompetens som motsvarar de anvisningar som finns i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Pedagogisk omsorg.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!