Lyssna

Kvalitetskrav förskola

I ansökan från den eller de som ansöker om enskild förskola skall följande kvalitetskrav beskrivas konkret.
  • Ansökan innehåller en verksamhetsidé.
  • Skollagen, Läroplanen för förskolan 98/10 samt Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Förskolan ligger till grund för verksamheten.
  • Det finns en plan för arbetet med likabehandling.
  • En registerkontroll (Lagen om registerkontroll) har gjorts av den personal som skall arbeta i verksamheten.
  • Boverkets rekommendationer avseende dels kraven på hygien, hälsa och miljö, dels hur byggnader och inredningsdetaljer kan utformas barnsäkert gäller.
  • Miljöerna där barnen vistas ger utrymme för lek, lärande och trivsamma matsituationer.
  • De som arbetar inom förskolan har sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses (Skollagen 2 kapitlet 20 §).

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!