Lyssna

Farliga ämnen i hemmet

I de allra flesta hem finns en mängd farliga ämnen i form av rengöringsmedel, färg, gasol och andra kemikalier.

På alla kemiska produkter finns informationstext tillsammans med symbolerna som talar om på vilket sätt produkten är farlig, hur du skyddar dig och vad du ska göra om något händer.

Förvaring av farliga ämnen

  • Förvara kemikalier oåtkomligt för barn
  • Ställ kemikalierna högt upp eller inlåsta i något skåp
  • Förvara inte kemikalier med livsmedel
  • Förvara alltid kemikalier i originalförpackning
  • Se till att förpackningen är väl tillsluten

Lämna gamla kemikalier till återvinningsstationen

Kemikalier som målarfärg, gammal olja från bilen eller mopeden, batterier och lacknafta som du gjort rent penslar med ska lämnas in på återvinningsstationer. Oanvänd eller gammal medicin ska lämnas in på apoteken.

Mer information om farliga ämnen

Läs mer om vilka farliga ämnen som är vanligt förekommande i ett hem och hur du förebygger olyckor på www.dinsakerhet.se.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!