Lyssna

Barnsäkra hemma

Flera faktorer påverkar risken att barn råkar ut för en olycka. Skademönstren förändras med stigande ålder.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Så skadar sig barn

 • 0-3 år: De flesta olyckorna sker i hemmet. De vanligaste olyckstyperna är fall ur stolar och spjälsängar, kläm- och brännskador samt förgiftningar. Den vanligaste dödsolyckan är drunkning.
 • 3-6 år: Här tillkommer skador som skett i hemmet med i viss mån skador från barnomsorgen. De vanligaste olyckorna är fall, klämskador och kollisioner med andra barn. Den vanligaste dödsolyckan är drunkning.
 • 7-12 år: Barn skadas mest i hemmet, på skolan och på olika sport- och idrottsplatser. Vanligaste olycksorsakern är fall och kollisioner med andra barn och föremål. Den vanligaste dödsolyckan är trafikolyckor.
 • 13-17 år: Tonåringar skadar sig i huvudsak på sport- och idrottsplatser samt i trafiken. De vanligaste olycksorsakerna är fall och kollisioner med andra barn och föremål, samt cykel- och mopedolyckor.Den vanligaste dödsolyckan är trafikskador.

Så barnsäkrar du ditt hem

 • Byt blöja på golvet eller se till att skötbordet har höga kanter. Håll alltid en hand på barnet så att det inte faller ner.
 • En barnstol ska vara stabil och barnet ska inte kunna ta sig ur den på egen hand. Sätt fast stolen i bordet.
 • Leksaker ska vara CE-märkta och anpassade efter barnets ålder, kontrollera att det inte finns smådelar som kan lossna.
 • Trappgrind bör användas både upptill och nedtill i trappor. Kolla regelbundet att den är fastsatt och att skruvar är åtdragna.
 • Montera klämskydd på dörrar om det inte finns något kan du hänga en vikt handduk över dörren så att den inte stängs helt.
 • Lämna aldrig små barn ensamma i badkaret, inte ens för en kort stund. Lämna inte heller ansvaret till syskon.
 • De flesta spisar har barnskyddsutrustning som vredspärrar, tippskydd och spärr på ugnsluckan. Utsidan av ugnsluckan får inte bli varmare än 60 grader.
 • Fäst lösa persiennsnören högt upp. Öglor eller långa linor till persienner, markiser och gardiner medför en strypningsrisk - barn kan snurra dem runt halsen och fastna.
 • Fönster på övervåningen ska ha ett säkerhetsbeslag eller en spärr.
 • Förse balkongdörren med både säkerhetsbeslag och spärr. Balkongräcket ska inte gå att klättra på och inte ha öppningar större än 10 centimeter – barnet kan fastna med huvudet eller falla ut.
 • Kemikalier ska förvaras oåtkomligt för barn. Barnsäkra förpackningar är inte alltid tillförlitliga.
 • Om du misstänker att ett barn har fått i sig eller fått på sig något giftigt eller frätande: ring 112 och begär - Giftinformationscentralen.

Källa: Din säkerhet

Mer information om barnsäkra hem

På www.dinsakerhet.se kan du läsa mer om hur du barnsäkrar ditt hem.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!