Lyssna

Personligt ombud

Personligt ombud är ett samarbete mellan Götene, Skara och Lidköpings kommuner. Det är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar.

När behov av PO konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar.

 • Utgå från individens önskemål och behov.
 • Tillsammans med individen identifiera behovet av vård, stöd och service.
 • Samordna olika stödinsatser.
 • Bistå i kontakt med myndigheter.
 • Se till att individen får sina lagliga rättigheter tillgodosedda.
 • Vår enda uppdragsgivare är individen.
 • Individen bestämmer själv - ombudet ska stödja personen med resurser för att nå egna mål.
 • Personkontinuitet - samma ombud över tid.
 • Långsiktighet och tålamod - en "grundbult" för att nå resultat i arbetet med denna målgrupp.
 • Nära relation - lära känna varandra och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och  förändring påbörjas.
 • Arbeta flexibelt i nuet - individens unika behov och just nu aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete.

Video - Träffa våra personliga ombud

Kontakt

Ywonne Brunkow
Telefon: 073-391 59 17
E-post: ywonne.brunkow@lidkoping.se

Per-Ola Persson
Telefon: 073-391 59 18
E-post: per-ola.persson@lidkoping.se

Martina Karlsson
Telefon: 073-391 59 19
E-post: martina.karlsson@lidkoping.se

Besöksadress

Kontor i Centrumhuset Götene, i anslutning till Medborgarkontoret.

Torggatan 4, Götene.

Postadress

Personligt ombud
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!