Lyssna

Familjehem till ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Socialtjänsten i Götene är i behov av familjehem till ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. På denna sida ges information om Socialtjänstens insats familjehem när det gäller dessa barn och ungdomar.

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Dessa ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en mycket utsatt situation, ensamma i ett helt nytt land. Majoriteten av de ensamkommande barnen som anvisats till Götene kommun är killar från Afghanistan eller Somalia och har varit mellan 16 och 18 år gamla.

De ensamkommande ungdomarna är på flykt från oroligheter och krig. De är individer med olika personligheter och intressen. Gemensamt är att de är ensamma, saknar stöd från vuxna och behöver bygga upp ett nytt nätverk.

En del av ungdomarna som får permanent uppehållstillstånd behöver en mer familjär miljö. För att få sina behov tillgodosedda är det därför vissa av ungdomarna som behöver bo i familjehem.

Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och ska genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablera sig i samhället. Det är viktigt att man som familjehem är öppen och nyfiken för andra kulturer.

Intresserad av uppdrag som familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn?

Är ni stabila vuxna med tid och engagemang att dela med er av en trygg vardag? Är ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna ert hem och hjärta för ett barn eller ungdom? Anmäl ert intresse här.

Ni är även välkomna att ta kontakt med familjehemssekreterare för mer information. De nås via receptionen på Individ- och familjeenheten på telefonnummer 0511-38 61 60.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!