Lyssna

Partistöd

Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna (lokaliseringsprincipen, 2 kap 1 § KL). Partistödet är ett stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin.

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, (KL § 9). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det i så fall ska vara.

Vilka kan få partistöd?

Partistöd får ges till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. Vallagen (2005:837).

Redovisning av kommunalt partistöd

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till fullmäktige senast 30 juni året efter.

Här kan du läsa mer om lokalt partistöd för Götene kommun Pdf, 305.1 kB. (Pdf, 305.1 kB)

Blankett

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!