Lyssna

Sempers Biosfärstråk

LONA projekt Semper biosfärstråk har som syfte att synliggöra ekosystem och viktiga ekosystemtjänster för människor som bor och verkar i Götene tätort. Projektet ska ska gynna pollinerande insekter och svenska ängsväxter och samtidigt öka förståelsen för viktiga ekosystemtjänster hos allmänheten.

En grupp barn står och tittar ut mot Sempers verksamhetsområde i Götene. Förstora bilden

Klicka för att förstora, foto Mikael Lundgren.

Företaget Semper, Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle och Götene kommun genomför ett Naturvårdsprojekt inom ramen för Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Projektet bygger på att involvera invånare att stärka sin kunskap om vikten av biologisk mångfald och fungerande ekosystem för människors ekosystemtjänster. Projektet medför att stråket förädlas (stråket är den gamla järnvägsbanken mella Lidköpingsvägen och riksväg 44 i norra delen av Götene tätort) med en mängd pollinerarvänliga växter med svenskt ursprung (fröer och plantor) och insektshotell. Valet av detta vandringsstråk för projektet är att det är i direkt närhet av Semper och är "väl trafikerat" med anställda vid närliggande arbetsplatser. Detta stråk används flitigt av personer som cyklar eller promenerar eller rastar sina hundar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!