Lyssna

Arlas rekreationsområde

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Götene kommun och Arla genomför en förstudie tillsammans under 2024 med syfte att vidareutveckla rekreationsområdet på Arlas mark norr om riksväg 44. Ambitionen är att ta fram en samlad bild av bästa tänkbara åtgärder som kan gynna både den biologiska mångfalden och invånarna.

 En mängd fåglar som stannat till för att vila vid sjön.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Första steget i processen är att genomföra en naturvärdesinventering. Den kommer ligga till grund för framtagandet av ett designförslag som kommer visa hur området kan utvecklas för att höja värden för natur, folkhälsa och rekreation. Det kommer också att samlas idéer och utvecklingsförslag från bland andra pedagogiska verksamheter. Förstudien kommer att utgöra ett värdefullt underlag inför kommande satsningar i området.

Område med stor potential

Arlas mark norr om riksväg 44 är ett tätortsnära naturområde med våtmarker och fornlämningar. Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet och har tillkommit före år 1850. En fornlämning kan till exempel vara ruiner, gravfält och rester efter äldre bosättningar.

Våtmarkerna är värdefulla på så sätt att de tillförs lätt smutsat vatten från fabriken, vilket innebär en minskad belastning på kommunens avloppssystem. Våtmarkerna är bland de mest artrika miljöerna som bidrar med många tjänster till naturen och oss människor. Våtmarker balanserar vattenflöden, stärker den biologiska mångfalden och är ett attraktivt område för rekreation och friluftsliv.

Området är välbesökt idag av bland annat motionärer, cyklister och människor som rastar sina hundar. Det finns också väldigt många människor som arbetar inom en kilometer från platsen och i och med att det planeras för ännu fler etableringar i närheten skulle Arlas rekreationsområde kunna bli en extra värdefull plats för rekreation.

Men vi ser att platsen kan utvecklas än mer, berättar Emma Fång som är hållbarhetsansvarig på Arla.

Samverkan

Kontakt mellan Arla Foods, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har resulterat i satsningen. Tack vare det gemensamma greppet har gruppen ansökt om - och fått - medel (Lokala naturvårdssatsningar, LONA) från Naturvårdsverket för att genomföra studien.

Kontakt

Har du frågor gällande projektet är du välkommen att kontakta någon av följande personer

Sofia Guldbrand
Projektledare, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Telefon: 0501-39 31 96
E-post: sofia.guldbrand@vanerkulle.se

Emma Fång
Site EHS Specialist, Arla Foods
Telefon: 0709-77 81 02
E-post: emfan@arlafoods.com

Fredrika Klang Schönborg
Kommunekolog, Götene kommun
Telefon: 0511-38 62 33
E-post: fredrika.klang-schonborg@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!