Lyssna

Blomsterrika ruffar på Lundsbrunns golfklubb

Lundsbrunns golfklubb ville förstärka golfbanans naturvärden genom att anlägga tre blomrika gräsmarker på sammanlagt ungefär 1.3 hektar.

En man slår en golfboll. Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Arbetet inleddes under 2021 och genomförs i samverkan med Götene kommun. Detta samarbetsprojekt har kunnat genomföras med projektstöd från Naturvårdsverket som heter Lokala naturvårdssatsningar (Förkortas som LONA).

Golfklubben startade med att bränna befintligt gräs vid de platser där den blomsterrika ruffen skulle anläggas. Detta gjordes under våren 2022. Sedan skapades sandblottor på flera delar under mars-april. Därefter skedde en mängd buskplanteringar och frösådd av ängsväxter.

Golfklubben byggde insektshotell och fågelholkar i början av projektet som placeras ut på strategiska ställen på golfbanan och runt klubbhuset. Detta som stöd för de blomsterrika ruffarna som anläggs inom LONA projektet. De viktigaste aktiviteterna under 2022 inom detta projekt har alltså varit att:

  • Golfklubben svedje av allt gräs på projektplatsen under 2022.
  • Golfklubben planterade ut en mängd olika busksorter.
  • Sand och sandjord på totalt cirka 120 ton kördes ut på plats till planerade ruffar.
  • Golfklubben sådde ut merparten av olika sortsers ängsfröer och rensade bort ogräs på dessa planteringsställen.
  • Golfklubben tillverkade och placerade ut en mängd insektshotell.
  • Golfklubben vattnade kontinuerligt på alla nysådda ytor nyplanteringar.

Arbetet med färdigställandet av dessa ruffar pågår under stora delar av 2023 innan allt projektarbete är klart.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!