Personligt ombud

Personligt Ombud (PO) i Lidköping, Skara och Götene kommun. Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar.

När behov av PO konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar.

 • Utgå från individens önskemål och behov.
 • Tillsammans med honom/henne identifiera behovet av vård, stöd och service.
 • Samordna olika stödinsatser.
 • Bistå i kontakt med myndigheter.
 • Se till att individen får sina lagliga rättigheter tillgodosedda.
 • Vår enda uppdragsgivare är individen.
 • Individen bestämmer själv -ombudet ska stödja personen med resurser för att nå egna mål.
 • Personkontinuitet - samma ombud över tid.
 • Långsiktighet/ tålamod - en "grundbult" för att nå resultat i arbetet med denna målgrupp.
 • Nära relation - lära känna varandra och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och  förändring påbörjas.
 • Arbeta flexibelt i nuet - individens unika behov och just nu aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete.

Postadress:

Personligt ombud
Fabriksgatan 4
531 30 Lidköping

Kontor i Centrumhuset Götene, vid tandvården

Telefon:

Yvonne Brunkow, 073-391 59 17
ywonne.brunkow@lidkoping.se

Per-Ola Persson, 073-391 59 18
per-ola.persson@lidkoping.se

Martina Karlsson, 073-391 59 19
martina.karlsson@lidkoping.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ulla-Britt Alnemar, senast ändrad 17 augusti 2018