Lyssna

Samråd vattentjänstplan för Götene kommun

Götene kommun och Götene Vatten och Värme har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Götene kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid ett skyfall.

En vacker solnedgång över Vänern med Kinnekulle i bakgrunden.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Samrådstid

Planen är utställd på samråd från och med den
1 feb till och med den 18 mars 2024. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Handlingar

Samrådsförslag till Vattentjänstplan Götene kommun Pdf, 2.1 MB.

Har du några synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter under hela denna tid, senast 18 mars 2024 vill vi ha dem. Du lämnar dina synpunkter till:

E-post: kommunstyrelsen@gotene.se
Post: Götene kommun, Samhällsbyggnad, 533 80 Götene

Det är viktigt att du anger ärendenummer KSK 2023/586 och dina kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling.

Granskning

Efter samråd kan vattentjänstplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning.

Beslut

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige i Götene och sedan kommer planen aktualitet prövas vart fjärde år.

Frågor

Frågor om Vattentjänstplanen besvaras av Miljöstrateg Tomas Ekelund.

Telefon: 0511-38 60 69
E-post: tomas.ekelund@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!