Lyssna

Biosfärområdet Väner­skärgården med Kinnekulle

Logotyp för Unesco och Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle

Vänerskärgården och Kinnekulle är områden med höga natur- och kulturvärden och invigdes som biosfärområde 2010. Biosfärkontoret i Mariestad samordnar projekt inom området.

Syftet med ett biosfärområde är flera. Biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning.

Bakgrund

Under hösten 2004 beslutade Götene, Lidköping och Mariestads kommuner att genomföra en förstudie om möjligheterna att bilda ett biosfärområde längs Vänerns sydöstra strandlinje. Områdets höga natur- och kulturvärden samt det lokala engagemanget låg till grund för arbetet. De berörda kommunerna har samarbetat med lokala och regionala organisationer, föreningar och med enskilda vid arbetet med ansökan.

Fortsatt arbete med hållbar utveckling

Regionala och centrala myndigheter bl.a. Länsstyrelsen i Västra Götaland, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen medverkar i det fortsatta arbetet. Biosfärområdena kan ses som lokala experimentverkstäder för hållbar utveckling.

Biosfärområdet är i dag en ideell förening som driver och är delaktiga i en mängd olika projekt med fokus på hållbar utveckling. Biosfärarbetet har bidragit till nya samarbeten mellan olika aktörer i området som tidigare inte sågs som givna. Dessa nya samarbeten ger utrymmer för nya kreativa idéer.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!