Lyssna

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen om färdtjänst (1997:736). Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Ett färdtjänsttillstånd kan vara så beviljat att delar av resan sker med allmänna kommunikationer. Resan samordnas med andra resenärer och gör inga stopp under resan.

Efter att vi har fått in en komplett ansökan tar det upp till tre veckor innan du får svar.

Vem kan beviljas färdtjänst?

Färdtjänst beviljas av den kommun där du är folkbokförd. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte något skäl till att beviljas färdtjänst.

Färdtjänsttillståndet

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta ska färdtjänsthandläggaren kontaktas. Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

Resa i annan kommun

Om du har frågor om resor i en kommun utanför färdtjänstområdet, kontakta färdtjänsthandläggaren.

Riksfärdtjänstresa

Riksfärdtjänst beviljas efter prövning enligt lagen om Riksfärdtjänst (1997:735) och sker i första hand med allmänna kommunikationer, (till exempel buss och tåg). Beviljad färdtjänst berättigar inte automatiskt till riksfärdtjänst.

Broschyr om färdtjänst

Informationsbroschyr Pdf, 607.5 kB, öppnas i nytt fönster. om färdtjänst med prislista

Färdtjänstreglemente

Färdtjänstreglemente gemensamt för Skaraborg Pdf, 253.1 kB.

Kontaktinformation

Annika Svensson, Trafikplanerare
Telefon: 0511-38 61 18
E-post: annika.svensson@gotene.se

E-tjänster och ansökningsblanketter

Färdtjänst - ansökan

Färdtjänst - specialistutlåtande

Riksfärdtjänst - ansökan

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!