Lyssna

Vidare information om gymnasievalet

Här finns mer specifik informatioin samlad kring gymnasievalet.

Moderna språk

Moderna språk ingår i vissa program på gymnasiet, på ekonomi-, naturvenskaps-, humanistiska, samhällsvetenskapliga programmet. På estetiska- och teknikprogrammet och yrkesprogram ingår inte moderna språk. Vill man läsa moderna språk inom ett program där det inte ingår kan man söka kursen under sitt individuella val eller om kursen erbjuds som en programfördjupning.

Individuellt val

Alla gymnasieprogram innehåller 200 poäng individuella val. Där får eleven välja ett antal kurser som motsvarar 200 poäng. Det skiljer sig åt från skola till skola vilka kurser som erbjuds inom det individuella valet.

Fler varianter av gymnasieutbildningar

I Sverige finns förutom de nationella programmen en del unika program.

Riksrekryterande utbildningar

Riksrekryterande utbildning till flygtekniker, marinteknik, samiska näringar, yrkesdansare, gymnasieingenjör, sjöfart och tågtekniker. Riksrekryterande spetsutbildningar inom matematik/natur, teknik, företag/ekonomi, samhäll, historia/språk och musik därtill en del program med mindre avvikelser från de nationella programmen, kallade särskilda varianter av nationella program. Till detta kan också IB (international baccalaureate) läggas.

IB

IB är en internationell examen som ger behörighet till vidare studier i andra länder. Undervisningsspråket är engelska. Internationellt består IB av två års studier. I Sverige har man lagt till ett preparandår som är likt första året på samhälls- eller naturvetenskapsprogrammet. Under IB-åren läser elever 6 ämnen från olika kategorier därtill 3 ämnen som inte förekommer i svensk kursplan. Utöver dina sex ämnen läser du en tvärvetenskaplig kurs i Theory of Knowledge (TOK), som utvecklar ditt kritiska tänkande. CAS (Creativity, Activity, Service) tränar socialt engegemang, kreativitet och fysisk aktivitet. Eleven skriver också en längre uppsats, Extended Essay (EE). Se utbildningsguiden.se för mer information.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!