Lyssna

Gymnasieval

Infomrmation om gymnasievalet som sker i januari månad

Förstora bilden

Metod för väljande

När man gör större val kan det vara klokt att dröja kvar vid de olika stegen som leder fram till ett beslut. Jag brukar ofta prata med eleverna om valmodellen- INÅT-UTÅT-FRAMÅT.

 • Inåt- vem är jag? Vad är jag bra på? Vad är jag intresserad av?
 • Utåt- vad har jag att välja bland? Yrken, utbildningar, skolor
 • Framåt- matcha dig själv mot alternativen, Vad passar mig bäst?

På så vis har man gjort ett välgrundat val.

Påverkan

Tänk på att det är många personer och institutioner som vill vara med och tycka till kring ungdomars framtidsval.

Trender, vänner, familj, kön, lärare, media och så vidare. Ha detta med er när ni granskar olika alternativ. Vem säger detta? Utifrån vilket syfte? Tänk också på vilken påverkan du som vårdnadshavare har.

Gymnasieskolans struktur

Gymnasieskolan består av program. Alla programmen är 3 år långa och består oftast av 2500–2800 poäng. Programmen delas upp i 6 högskoleförberedande program, 12 yrkesprogram samt introduktionsprogrammen.

Högskoleförberedande program-med syfte att läsa vidare efter gymnasieskolan

Yrkesprogram-med syfte att skaffa sig yrkeskunskap under gymnasiet genom skola och praktik för att efter gymnasiet kunna börja arbeta direkt inom givet yrke.

De flesta program har också inriktningar och programfördjupningar vilket leder till mer specialisering.

Introduktionsprogrammen- för elever som inte har nått godkända betyg i de ämnen som krävs för att bli behörig till gymnasieskolan.

Uppbyggnad

Gymnasieelever läser kurser inom olika ämnen. Kurserna består av ett antal poäng. Poängen kan översättas till studietimmar. 1 poäng- 1 studietimme. Till exempel Svenska 1 består av 100 poäng och är en kurs inom ämnet svenska.

8 ämnen läser alla elever som går ett nationellt program. De är svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, naturkunskap, religion, historia och samhällskunskap. Det skiljer sig åt mellan program i vilken omfattning man läser dessa ämnen.

Ett yrkesprogram lägger en stor del av programmet på programgemensamma karaktärsämnen. Ett högskoleförberedande program lägger ungefär halva programmet på de åtta ovan nämnda ämnena och resten av tiden på programgemensamma karaktärsämnen.

Från och mer 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram.

Gymnasieskolans program

Yrkesprogram

 • Barn o fritid
 • Bygg o anläggning
 • El o energi
 • Fordon o transport
 • Försäljnings- o service
 • Hantverk
 • Hotell o turism
 • Industritekniska
 • Naturbruk
 • Restaurang o livsmedel
 • VVS o fastighet
 • Vård o omsorg

Högskoleförberedande program

 • Ekonomi
 • Estetiska
 • Humanistiska
 • Naturvetenskap
 • Teknik
 • Samhällsvetenskap

Yrkesprogram

På ett yrkesprogram garanteras du 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, praktik. Under dessa dagar är du ute i verksamheter samtidigt som du bedöms som skolans uppsatta mål för kursen.

Yrkesprogram kan också läsas som lärlingsupplägg. Detta är relativt sällsynt. Då spenderar eleven minst halva studietiden ute på arbetsplatser.

Högskoleförberedande program

Programmet är upplagt för att förbereda och likna studier upplägg på ett universitet eller en högskola. Ofta med en snabbare studietakt än vad grundskolan har.

Skaraborgs samverkansavtal

Inom Skaraborgs kommunalförbund finns ett avtal mellan gymnasieskolorna. Avtalet innebär att samtliga elever som kan söka gymnasieskolan kan göra detta på vilken som skola som helst inom avtalet och bli förstahandsmottagen. Därmed har inte kommunens egna elever förtur till sin egna gymnasieskola. Detta gör att vi har ett stort utbud av gymnasieprogram och skolor att välja bland.

Vill eleven söka en utbildning utanför Skaraborg tillämpas två regler.

Frisök innebär att alla i Sverige har rätt att söka alla gymnasieutbildningar men blir andrahandsmottagna efter de elever som tillhör avtalsområdet. Detta gäller främst om elever söker en utbildning som inte skiljer sig så mycket från det klassiska nationella programmet samt om eleven söker en nationell eller lokal idrottsutbildning.

Riksintag innebär däremot att alla sökande oavsett hemort blir antagna på samma villkor. Denna regel gäller alla friskolor, riksrekryterande utbildningar, spetsutbildningar, IB och riksidrottsgymnasium.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!