Lyssna

Antagnings till gymnasieskolan

För att kunna komma in på gymnasiet behöver du dels vara behörig till att ansöka dessutom är din ansökan baserad på ditt meritvärde

Behörighet

Att vara behörig till gymnasieskolan innebär att man har betyg E i de ämnen som efterfrågas för det specifika programmet. Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen.

För alla yrkesprogrammen krävs betyg E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och 5 ämnen till.

För samhällsvetenskaps-, ekonomi- och humanistiska programmet krävs E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, geografi, religion och historia samt 5 ämnen till.

För Naturvetenskaps- och teknikprogrammet krävs E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, kemi, fysik och biologi samt 6 ämnen till.

För Estetiska programmet krävs E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samt 9 ämnen till.

Meritvärde

Meritvärdet är detsamma som den summan som elevens 16 eller 17 högsta betyg utgör. Betygen omvandlas till poäng enligt följande mall.

A = 20 p

B = 17,5 p

C = 15 p

D = 12,5 p

E = 10 p

F = 0 P

Meritvärdet används för att konkurrera sig in gymnasiet. Om ett program har fler behöriga sökande än antal platser kommer de elever med högst meritvärde komma in först. Meritvärdet är ingen statisk summa utan skiljer sig åt från år till år beroende vilka elever som söker. Därmed kan siffrorna skilja sig åt ganska markant beroende hur populärt ett program är.

Det går inte påverka vilka program som kommer höga antagningspoäng från år till år. Det man själv har makt att påverka är sitt meritvärde. Det bästa tipset är att göra gott man kan för att med sig mycket pång som möjligt och att försöka omvanda betyget F till ett godkänt betyg. Det är det snabbaste sättet att öka sitt meritvärde.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!