Lyssna

Studieekonomi på gymnasiet

Studiebidrag

Under gymnasietiden kan man få ersättning i form av studiebidrag från CSN. Ni kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Som längst kan man få studiebidraget till och med första halvåret det år man fyller 20. Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Om man ska studera på gymnasiet behöver man inte ansöka om studiebidraget. Då får CSN de uppgifter som de behöver från gymnasieskolan.

Om eleven har upprepad ogiltig frånvaro på sammanlagt fyra timmar eller mer under en månad, kan skolan rapportera det till CSN. Då kan studiebidraget påverkas.

Extra tillägg

Om familjen behöver mer ersättning kan man ansöka om extra tillägg hos CSN. Det är familjens ekonomi som styr bidraget.

Inackorderingstillägg

Om eleven har lång restid eller behöver flytta för gymnasieutbildningen kan man ansöka om inackorderingstillägg för att täcka kostnader för resor och boende. Ansökan görs antingen till hemkommunen om utbildningen är kommunal eller hos CSN om utbildningen drivs i friskoleform och innebär mer än 2 timmars resväg.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!