Lyssna

Idrott på gymnasiet

Det finns möjlighet att kombinera idrott med gymnasieskolan. Eleven läser alltid ett gymnasieprogram i grunden och läser delar av utbildningen som idrott. 3 varianter erbjuds.

Idrott och studier

RIG- riksidrottsgymnasium

Totalt kan eleven läsa upp till 700 poäng specialidrott. Ämnet får ingå med 200 poäng i programfördjupningen, 200 poäng i det individuella valet och får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng.

Utbildningen är riksrekryterande och ansökan görs både till specialidrottsförbundet och till skolan. Eleven kallas oftast på uttagning för att visa vilken nivå eleven befinner sig idrottsmässigt. För att börja en RIG-utbildning behöver eleven vara godkänd på uttagningen samt vara behörig och ha tillräckligt meritvärde för att konkurrera sig in på programmet av intresse.

NIU- nationell idrottsutbildning

NIU läses mot 400 poäng specialidrott. Ämnet får ingå med 200 poäng i programfördjupningen, 200 poäng i det individuella valet och får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng.

Utbildningen är inte riksrekryterande utan eleven söker inom ramen för frisök, eleven kan då bli antagen i andra hand. Ibland kan hemkommunen bevilja att eleven blir antagen i första hand. Detta avgör hemkommunen, en vanlig orsak till att detta inte beviljas är att utbildningen inte skiljer sig tillräckligt mycket från utbildningar inom samverkansområdet Skaraborg. Ansökan till NIU görs både till specialidrottsförbundet och till skolan. Eleven kallas oftast på uttagning för att visa vilken nivå eleven befinner sig idrottsmässigt. För att börja en NIU-utbildning behöver eleven vara godkänd på uttagningen samt vara behörig och ha tillräckligt meritvärde för att konkurrera sig in på programmet av intresse.

Skanna aktuell qr-kod för att se vilka idrotter som erbjuds som RIG och NIU nationellt.

LIU- lokal idrottsutbildning

200 poäng av elevens utbildning läses som specialidrott. Det krävs ingen särskild antagning utan alla förkunskapsnivåer av idrottsutövning kan förekomma. Utbildningen är inte riksrekryterande utan eleven söker inom ramen för frisök, eleven kan då bli antagen i andra hand. Ibland kan hemkommunen bevilja att eleven blir antagen i första hand. Detta avgör hemkommunen, en vanlig orsak till att detta inte beviljas är att utbildningen inte skiljer sig tillräckligt mycket från utbildningar inom samverkansområdet Skaraborg. Ansökan kan ibland krävas separat från gymnasieansökan, se skolans hemsida för mer information.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!