Lyssna

Introduktionsprogrammen- för obehöriga elever

Introduktionsprogrammen- förkortas ofta IM. För elever som inte är behöriga till att söka till gymnasieskolan direkt efter åk 9.

Om eleven inte når upp till betyg E i de behörighetsgivande ämnena som krävs för programmet är eleven behörig till introduktionsprogrammen (IM). På IM läser man inte om ämnen utan klart de ämnen som behövs för att bli behörig till gymnasieskolan. Undervisningen anpassas till att fokusera på de delar i ämnet eleven inte är godkänd i och kräver efter färdighetsträning i. IM består av 4 olika program.

IMS- språkintroduktion

- för elever som behöver särskilt mycket undervisning i svenska som andraspråk.

IMA- individuellt alternativ

- Det bredaste programmet där eleven får en individuell studieplan som innehåller de ämnen eleven behöver läsa för att bli behörig till önskat gymnasieprogram.

IMV- programinriktat val

- Här läses ett gymnasieprogram samtidigt som eleven läser klart det eller de få grundskoleämnen som saknas för att vara fullt behörig. Programmet är krävande då eleven behöver läsa mer än heltid. Detta program passar de elever som har minoriteten av ämnets kunskapskrav kvar att uppfylla. Urval sker på meritvärde. Alla skolor och alla program erbjuder inte programmet. En elev är behörig till Programinriktat val om denne har följande 6 godkända betyg:

Svenska/sva, engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen

eller

svenska/sva, matematik och fyra andra valfria ämnen

eller

svenska/sva, engelska och fyra andra valfria ämnen

IMY- yrkesintroduktion

- utbildningen kan riktas mot att bli behörig till ett gymnasieprogram eller förbereda för ett arbete. Utbildningen anpassas oftast efter individens förutsättningar och förkunskaper och kan innehålla grundskoleämnen, kurser från yrkesprogram samt arbetsplatsförlagt lärande. Urval sker på meritvärde. Alla skolor och alla program erbjuder inte programmet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!