Lyssna

Skogstorp

Skogstorps gruppboende erbjuder boende för personer med beslut enligt LSS.

Skogstorp är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig personal är nödvändig.

Vi riktar oss till personer med huvuddiagnosen autism i kombination med utvecklingsstörning, samt andra funktionsnedsättningar.

Skogstorp består av sex lägenheter i nära anslutning till varandra där möjlighet till service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Vår vision är att skapa en integrerad, behovsstyrd, stimulerande och utvecklande miljö som är hållbar både för individ och medarbetare.

Vi bidrar med att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem och en innehållsrik fritid.

För mer information

Anna-Lena Baumgartner, enhetschef 
Telefon: 0511-38 68 69
E-post: anna-lena.baumgartner@gotene.se

Karin Kindberg, enhetschef
Telefon: 0511-38 68 73
E-post: karin.kindberg@gotene.se

Telefon till verksamheten

Telefon: 0511-38 68 20

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!