Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Studiedag för personal i handikappomsorgen - 17 och 18 april

Publicerad: 13 april 2012
17 och 18 april blir det en studiedag för all personal inom kommunens handikappomsorg, hälften av gruppen vid varje tillfälle. Studiedagen handlar om Planen för funktionshindersområdet.
Planen är framtagen av kommunfullmäktige och gäller under perioden 2010-2015. I planen finns nio fokusområden som kommer att gås igenom.

Några av områdena är:

  • Tillgänglighet
  • Stöd och service
  • Arbete
  • Ekonomisk och social trygghet

Föreläsare under eftermiddagen är dels sektorschef Marianne Olsson, dels enhetschefer/ biståndshandläggare från verksamheten samt politiker från kommunstyrelsen och vuxenberedningen. Två undersköterskor med påbyggnadsutbildning inom pedagogik kommer också att hålla ett pass som handlar om det salutogena/hälsofrämjande förhållningssättet.

Studiedagen kommer vid båda tillfällena att hållas i Sessionssalen i Centrumhuset.

Vi hälsar pressen välkommen till studiedagarna!

Kontaktperson
Anna-Lena Baumgartner
Enhetschef handikappomsorgen
Telefon: 0511-38 62 28
E-post: anna-lena.baumgartner@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!