Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Pressmeddelande från Medeltidens Värld angående helgens nyhetsrapportering

Götene 29 mars 2010
Det har rapporterats om Medeltidens Värld AB i nyheterna under helgen. Kommunalråd har varit intervjuad och redaktionen har även sökt bolaget, vi var upptagna under torsdag och fredag men vi kontaktade nyhetsredaktionen i fredags eftermiddag men fick ej komma till tals.
Bolagets årsredovisning för 2008 har ej till fullo godkänts av Bolagsverket. Bokslutet, det vill säga siffermaterialet, har det inte varit några felaktigheter i någon gång. De brister som funnits har inrapporterats till Bolagsverket. Det fel som kvarstår är att datum för revisionsberättelsen ej överensstämmer med verksamhetsperioden. Vi har angett år 2008, det ska vara 2007-10-03—2008-12-31. Detta åtgärdas omgående. Att detta inte har varit klart i tid är helt och hållet mitt ansvar som vd. Här har jag missat och ingen annan.

Följande anges i nyheterna "Den refuserade årsredovisning som ändå nu gjorts visar dessutom att bolaget kan ha försökt att gömma hur stora förlusterna egentligen är." Detta är årsredovisning för verksamhetsår 2009 och har ingenting med ovanstående att göra. Bolaget har inte försökt att gömma någonting utan tvärtemot redovisar detta öppet. Följande text angående detta är skriven i bolagets årsredovisning för 2009 "Bolaget har valt att aktivera balanserade utvecklingskostnader. Dessa består av personalkostnader, marknadsföring och driftskostnader som är direkt förknippade med uppbyggnad och utveckling av bolaget sedan starten hösten 2007 och har bedömts vara varumärkeshöjande åtgärder. Dessa kostnader ska värderas årligen i samband med bokslut"

Balanserade utvecklingskostnader på fyra miljoner har diskuterats både med ägare och revisor innan detta bokfördes och vi har alla varit extremt tydliga hur dessa ska hanteras, därför denna tydliga text som angavs enligt ovan i vår årsredovisning.

Bolaget har ordinarie bolagsstämma 2010-04-22 så en extra bolagsstämma finns inte inplanerad. Vi arbetar för närvarande mycket med planeringen inför 2010. Vi kommer att ha en ny byggnad, Kinnekulleporten, klar under säsongen. Den kommer att innehålla restaurang, entré, butik, bed & breakfest m.m. Denna byggnad byggs och finansieras av Bert Karlsson. Vi för långt framskridna samtal med externa parter att bygga en Piratborg på ca 400-500 m2 med café, utomhusteater, butik, toaletter. Utöver dessa externa intressenter finns ytterligare som vill samarbeta och eventuell bygga en bondgård på området.

Vi kommer också få ett bra programinnehåll under säsongen, det kommer bland annat att innehålla allsång, talangtävling, Cutting show (Western-aktivitet), spelmansstämma m.m. m.m. Vi arbetar också med att möjliggöra någon form av festival under säsongen.

Robert Jonsson
VD Medeltidens Värld AB

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!