Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Lokalt fiskeprojekt i Biosfärområdet till Bryssel

Fiskeprojekt i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle inspirerar till en ljus framtid inom Europas fiskeområden. Lokalt drivs olika projekt med syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle består av Lidköping, Götene och Mariestads kommuner.

"Fiskeområden är en satsning där syftet är att samla och stötta lokala aktörer och utifrån de lokala förutsättningarna tillsammans arbeta för en hållbar utveckling inom fiskesektorn " säger verksamhetsledare Johanna Olsson.

"Projekt siklöja" samt projekt "Hållbar utveckling i Gymnasieskolan" har valts ut som två av 30 projekt i EU för att delta på ett stort event i Bryssel den 3-4 november 2011. Under dessa dagar visas de första resultaten upp inom EU:s nya satsning på Fiskeområden.

Projekt siklöja

Projekt siklöja har fokus på hållbar utveckling av Vänerfisket och jobbar med tillvaratagande av siklöjan som idag fiskas för sin exklusiva löjrom. Det första resultatet i projektet är en "siklöjeburgare" som kommer att lanseras under hösten.

Projekt hållbar utveckling i Gymnasieskolan

Projektet på gymnasiet har inneburit att en satsning gjorts på att utbilda personal samt elever och på restaurangskolan i Lidköping samt fiskare i vilken fisk man kan servera på tallriken ur ett hållbart perspektiv.

"Vi är glada över att ha blivit utvalda att delta i detta evenemang, Vi hoppas att vår erfarenhet kommer att hjälpa att inspirera människor i andra fiskeområden samt vårt eget för att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter." säger Elén Faxö och Gun Wallborg som är projektledare för respektive projekt.

Konferensen "Sustainable futures for fisheries areas" organiseras av Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske. De 30 projekt som ska presenteras under konferensen kan redan visa på resultaten av den nya satsningen. De täcker en bredd av olika teman, allt från produktutveckling, utveckling inom turism och skydd av miljön. Många av dessa projekt har skapat nya sektorsövergripande kopplingar och samarbeten. Projekten är kopplade till Europeiska fiskerifonden (EFF, axel 4).

Idag har mer än 200 fiskeområden i 16 olika medlemsstater dragit nytta av den nya satsningen och tusentals lokala aktörer är nu engagerade i att utveckla sina områden genom lokala strategier. En höjdpunkt av händelsen kommer att bli en paneldebatt med EU-kommissionären för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki och lokala projektansvariga.

Mer information:

Kontaktpersoner:

Projekt Siklöja
Elén Faxö, FHCC
E-post: elen.faxo@fhcc.se
Telefon: 031-741 1845

Projekt Hållbar utveckling i gymnasieskolan
Gun Wallborg, Lidköpings kommun
E-post: gun.wallborg@lidkoping.se

Verksamhetsledare för Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Johanna Olsson
E-post: johanna.olsson@vanerkulle.se
Telefon: 0501-39 31 95

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!