Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Hällekis idrottshall beviljas energibidrag

Publicerad: 23 december 2011
Den blivande idrottshallen i Hällekis har beviljats stöd från det nationella programmet för byggnader med låg energianvändning - LÅGAN. Bidraget uppgår till 240 000 kr och får användas för att göra extra satsningar på energieffektiva lösningar i hallen och för att mäta, dokumentera och följa upp resultaten. På så sätt kan hallen fungera som ett demonstrationsobjekt för liknande projekt på andra håll.
Götene kommun har sökt och beviljats demonstrationsstöd från det nationella programmet LÅGAN. Syftet med detta program är bland annat att visa på att det är möjligt att genomföra bygg- och renoveringsprojekt med en betydligt bättre energistandard än vad dagens lagkrav ställer. Grundkravet är att byggnaden för sin drift ska kräva högst hälften av den tillåtna energianvändningen enligt byggreglerna (BBR). Detta beräknas hallen klara med marginal.

För att få stödet krävs det vidare att energianvändningen följs upp genom mätningar när hallen tagits i bruk. Dessutom ska information och erfarenheter från projektet göras tillgängligt för andra. Att projektet beviljats detta stöd tyder på att man anser det vara en intressant lokaltyp att samla in och sprida erfarenheter från.

Genom kommunens samarbete med Paroc har det möjliggjorts en extra satsning på isolering av hallens "klimatskal" (dvs golv, väggar och tak) och även isolering av byggnadens tekniska installationer. Detta minimerar husets värmeförluster. Därutöver satsas det extra på att begränsa varmvattenanvändning och elanvändningen, vilket ger en energieffektiv helhet.  

För frågor och ytterligare upplysningar:

Fredrik Hedman                                                            
Energiplanerare                                                             
Götene och Skara kommuner                                        
Telefon: 0511-38 60 67
E-post: fredrik.hedman@gotene.se

Anders Olsson
Teknisk rådgivare
Paroc AB
Telefon: 0500-46 93 57
E-post: anders.olsson@paroc.com

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!