Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun startade West Swedens EU-projektanalys 8-9 november

Publicerad: 10 november 2010
Hur kan EU stödja Götene kommuns politiska visioner och långsiktiga mål? Målet med West Swedens EU-projektanalys (WEPA) är att undersöka vilka visioner och utvecklingsidéer som Götene kommun kan genomföra med hjälp av EU och West Sweden.
West Sweden är Västsveriges EU- och Representationskontor med kontor i både Göteborg och Bryssel. Organisationen bildades 1992. Organisationen är öppen för alla kommuner inom Värmland, Halland och Västra Götalandsregionen och har 69 medlemmar (kommuner).

Götene kommuns startmöte för WEPA (West Sweden Projektanalys) arrangerades i Centrumhuset 8-9 november 2010. Kommundirektör Rogher Selmosson inledde med att hälsa välkommen och presentera kommunen och framtida utmaningar.

Peter Jadesjö (West Sweden) föreläste om hur EU:s fonder och program är organiserade. Han informerade även om arbetet med att skriva en ansökan
inom EU´s sektorsprogram och vad det innebär att arbeta inom EU´s sektorsprogram.

Under de två dagarna presenterades 15 intressanta inriktningar som politiker och tjänstemän i Götene kommun har arbetet fram:

 • Ökade aktiviteter och nya metoder inom demensvården
 • Kollektivtrafik på landsbygden
 • Innovativa och kreativa miljöer
 • Barn och ungdomars tankar och idéer kring aktiviteter/verksamheter
 • Fritidsanläggningar tillgängliga för alla
 • Funktionshindrades möjligheter till arbete
 • Barn och ungdomars inflytande
 • Integration med turism- och besöksmålsutveckling
 • Närproducerad skolmat ur ett folkhälsoperspektiv
 • Utveckla Kinnekulle
 • Självförsörjande på energi
 • Utvecklad ekonomisk styrning
 • Förbättra kommunikation för seniorer/ äldre
 • Förebyggande och tidiga insatser för barn
 • Aktivare liv och ökat välbefinnande för 65 +
West Sweden gör en djupgående analys inom vilka områden kommunen har möjlighet att ta sig vidare mot transnationella EU-projekt och eventuellt relevanta nätverk och/eller kontakter för sina prioriterade inriktningar. Den 19 november 2010 kommer West Sweden att presentera resultatet.
 
För mer information:
Juliane Bettzieche
Kommunutvecklare/ Internationell koordinator
Telefon: 0511-38 63 94
E-post: Juliane.bettzieche@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!