Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Biosfärkandidatområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärkandidat Vänerskärgården med Kinnekulle
9 mars 2010
Vänerskärgården med Kinnekulle föreslås bli Sveriges nästa biosfärområde. Unescos expertkommitté som granskar nominerade områden är positiva till att utnämna
Vänerskärgården med Kinnekulle till biosfärområde.
Sammanlagt 21 nomineringar från hela världen har behandlats av kommittén. Tio områden rekommenderas utnämning, från fyra områden begärs kompletterande information och sju områden avslås. Vänerskärgården med Kinnekulle ingår i de topp tio!

Formellt beslut om utnämningen tas 31 maj - 4 juni då den globala styrelsen för MAB-programmet (ICC) sammanträder. Hela rapporten från expertkommittén finns att läsa på www.biosfaromrade.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fem års arbete verkar nu ge frukt


"Detta är ytterligare ett steg i rätt riktning. Det som nu återstår är i stort sett formalia och jag hoppas att alla som bidragit i biosfärarbetet känner att målet är väldigt nära" säger koordinator Johanna MacTaggart. I och med utnämningen anses området vara ett föredöme i världen där exempel på långsiktigt hållbara möjligheter lyfts fram. Enligt Johanna är det de lokala processerna som är kärnan i biosfärområdet. "Utan det stora lokala engagemanget och vår gemensamma vilja och framtidstro hade detta varit en omöjlighet. Nu gäller det att vi tillsammans använder biosfärområdet som en positiv kraft för områdets utveckling."

Bakgrund


Processen för att bilda ett biosfärområde initierades redan 2005 då förstudien inleddes. Förstudien möjliggjordes med medel från Götene, Lidköping och Mariestads kommuner, Västra Götalandsregionens miljönämnd samt genom medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA) via Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kandidaturen inleddes formellt då Svenska MAB-kommittén år 2006 bedömde att Vänerskärgården med Kinnekulle har goda möjligheter att bli ett biosfärområde. Sedan dess har arbetet med att färdigställa ansökningshandlingar pågått parallellt med utveckling av projekt och verksamheter som ligger i linje med Unescos kriterier för biosfärområden.

Den 17 september 2009 beslöt Sveriges regering att nominera biosfärkandidatområde Vänerskärgården med Kinnekulle till Unesco. Hela ansökningshandlingen finns tillgänglig på www.vanerkulle.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktperson:
Johanna MacTaggart
Telefon: 0501-39 31 93
E-post: johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Adress:
Biosfärkontoret
Box 77
542 21 Mariestad
E-post: info@vanerkulle.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!