Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vattendagen 2011 i Falköping - 13 september

Publicerad: 6 september 2011
Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden, bjuder in till en gemensam vattendag fredagen den 13 september i Falköping. På programmet står flera intressanta föreläsningar.

Tid: Tisdag 13 september
Plats: Löfwings Ateljé, Hornborga, Persberg, Falköping.
Kostnad: 100 kronor per deltagare vilket inkluderar förmiddagsfika med kaffe och smörgås, lunch (örtmarinerad kycklingfilé, potatisgratäng och rödvinssky) och eftermiddagsfika med kaffe och kaka. Betalas vid ankomst till kassören eller på vårt plusgirokonto 12 68 56-4.
Anmälan: Anmälan görs senast 8 september genom att kontakta Vattenrådets sekreterare Lennart Sundh
Telefon: 0515-140 09, 070-966 79 59
E-post: sundh.miljo@telia.com

Vägkarta till Löfwings Ateljé, se www.lofwings.se

Program

 • 09.00 Samling med kaffe
 • 09.30 Vattendagen 2011. Inledning av Dan Gabrielsson, ordförande i Vattenrådet — Vänerns sydöstra tillflöden
 • 09.45 Hur fångar man ett nejonöga? Vad blir det av småkrypen på åns botten? Varför bry sig om djuren i vattnet? Introduktion till biologiska provtagningar. Ulf Ericsson, Medins Biologi
 • 10.00 Transport till HORNBORGAÅN.
 • 10.15 Biologisk provtagning av bottenfauna, fisk och kiselalger. Ulf Ericsson och Mikael Christensson, Medins Biologi
 • 11.45 Återsamling vid Löfwings.
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Frågestund och diskussion.
 • 13.20 Erfarenhet av bildandet av samfällighetsföreningar för enskilda avloppsanläggningar på landsbygden. Mål, kostnader, hinder m.m. Rolf Larsson, Saleby, Lidköping
 • 14.00 Hur ser kommunens VA-enhet på bildandet av samfällighetsföreningar och hur hanteras ärendet inom kommunen. Teresa Kalisky och Jerker Åblad, Falköpings kommun.
 • 14.30 Enskilda avlopp och samfällighetsföreningar från miljömyndighetens perspektiv. Vilken anläggningsteknik gäller var och när? Representant från Lidköpings kommun
 • 14.50 Frågestund och diskussion.
 • 15.30 Avslutning med kaffe

Vad är Vattenrådet?

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan-Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån, fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

Anmälan och mer information

Lennart Sundh
E-post: sundh.miljo@telia.com
Telefon: 0515-140 09
Hemsida: www.vattenorganisationer.se/vanernssydostra

Inbjudan till Vattendagen 2010 (PDF)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!