Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Utbildning av biosfärambassadörer startar 8 februari

Publicerad: 23 december 2010
Biosfärkandidat Vänerskärgården med Kinnekulle
Nu är det dags att återigen utbilda biosfärambassadörer. Utbildningen kommer att hållas under våren 2011, och den startar 8 februari klockan 18.00 på Biosfärkontoret i Mariestad.
Vänerskärgården med Kinnekulle är nu verkligen Sveriges andra Biosfärområde utsett av Unesco! Sju ambassadörer är diplomerade sedan tidigare under Biosfärkandidatperioden.

Biosfärområdet är med sina rika natur- och kulturvärden ägnat bland annat som rekreationsplats för hållbar besöksnäring och därför behövs ambassadörer som dels kan vara föredöme för gott värdskap och dels kan inspirera besökare att lämna goda avtryck efter sig. Tillsammans öppnar vi dörrarna till sociala, ekologiska och ekonomiska möjligheter för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Utbildningen av fler ambassadörer för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kommer att hållas under våren 2011, med start den 8 februari klockan 18.00 på Biosfärkontoret i Mariestad.

Utbildningen har sex moment, varav fyra är obligatoriska. Introduktionsmomentet syftar till att skapa förståelse för UNESCO:s modell för biosfärområden, både från globalt och lokalt perspektiv. Det andra momentet är baserat på en dialog för att ge ambassadören insikt i hur den egna verksamheten knyter an till biosfärarbetet i relation till andra verksamheter i området. Därefter görs en studieresa i Biosfärområdet som syftar till att ge ambassadörerna god kännedom om området och dess natur- och kulturvärden. Dessutom besöks "gröna företagare" i biosfärområdet.

I utbildningsperioden hålls två seminarium. Första seminariet handlar om det goda värdskapet med teori och praktik från Örebro universitet/Grythyttan. Det andra handlar om socialt entreprenörskap och hör till projektet "Förstudie kring socialt entreprenörskap", som Biosfärområdet driver. Specifikt innehåll samt tid (någon gång under april) presenteras senare.

Utbildningen avslutas efter sommaren, då ambassadörerna får diplom från Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Kontaktperson:
Johanna Olsson
Telefon: 0501-39 31 95
E-post: johanna.olsson@vanerkulle.se

Länk till Biosfärområdets hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!