Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ny styrelse för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Publicerad: 4 maj 2011
Årsmötet för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle hölls den 27 april på Vänermuseet i Lidköping. Under mötet valdes nya ledamöter in och ny ordförande utsågs. De nya ledamöterna representerar näringslivet, fisket/Vänern och Lidköpings kommun.
Johnny Johansson från Götene kommun har varit ordförande sedan föreningen bildades 2009 och nu lämnade han över ordförandeklubban till Lennart Bergquist som ska ta över rollen. Lennart har redan tidigare varit med i biosfärarbetet, under kandidatfasen från 2005 då satt han med i styrgruppen som Mariestads kommunchef. Nu representerar han näringslivet som privat företagare.

Lennart om Biosfärområdet:
"Biosfärområdet utgör kanske den största utvecklingsmöjligheten av alla för de berörda kommunerna, för invånarna och de verksamheter som finns i området. Att nyttja denna möjlighet innebär ett stort och omfattande arbete under de närmaste åren. Vi måste konkretisera möjligheterna, synliggöra områdets kvalitéer och marknadsföra detta, i första hand för invånarna och verksamma i området men även för omvärlden."
 
Det kommande året kommer att bli ett händelserikt år för Biosfärområdet! Bland annat genom den internationella FN-konferensen EuroMAB 2011 som skall hållas i området den 4:e till 8:e Juli.
 
Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling vilka utses av Unesco. Kommunerna som ingår i Vänerskärgården med Kinnekulle är Lidköping, Mariestad och Götene.
 

Kontaktperson:


Johanna MacTaggart
Telefon: 0501-39 31 93
E-post: johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!