Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Månadens fråga:

Ska vandringsleder ingå i en Grönstrukturplan?

Publicerad: 1 mars 2012
Ändrad 2012-04-02: Frågan stängd
Samhällsbyggnadsberedningen håller på att ta fram en grönstrukturplan för Götene kommun och vill nu ha fram kommuninnevånarnas synpunkter på följande frågor.

Grönstrukturplan


Grönstrukturplanens syfte är att klargöra vilka värden som bland annat kommunens skogar och grönytor har för medborgare i Götene kommun. Grönstrukturplanen kommer bland annat redovisa hur kommunpolitiken ser på användande och bevarande av kommunens skogar och grönytor och tillgängligheten till de gröna värden som finns i kommunen.

Frågan är stängd


Frågan var för mars månad och är nu stängd, du kan se resultatet nedan.

Frågan


Är det viktigt att vandringsleder och gångstigar ingår i en grönstrukturplan?

Resultat


Viktigt - 29
Mindre viktigt - 6

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!