Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förslag om plantering av ädellövskog kan blir verklighet

Publicerad: 13 januari 2012
Efter förslag från en kommunmedborgare utreder kommunen möjligheten att plantera ädellövskog. Den föreslagna platsen är öster om E20 vid Holmestad. Om förslaget blir verklighet ska skogen domineras av ek med inslag av andra lövträd.
Tack vare ett förslag från en kommunmedborgare har kommunen fått upp ögonen för möjligheten att nyplantera ädellövskog. Området är på fyra hektar och ligger på östra sidan om nya E20 om man kör över bron mot Homlestad. Som första steg gjordes ett fältbesök med Skogsstyrelsen under december då marken bedömdes som lämplig. Via Landsbygdsprogrammet finns nu möjlighet att söka ett bidragsstöd för plantering av ädellövskog. Skogen ska domineras av ek men ha inslag av bland annat lönn, lind och fågelbär och Skogsstyrelsen uppskattar att det skulle gå åt ungefär 6000 ekplantor.

"Ungefär hälften av våra rödlistade arter är beroende av ädellövskogsmiljöer. Det är viktigt att man både bevarar befintliga men även skapar nya liknande miljöer. Det vore ett fjäder i hatten för Götene kommun om det beslutas att söka stödet och planera skog" säger kommunekolog Karolina Ringdahl.

Nu ska förslaget ses över och läggas in i en årsplanering för kommunens skogar innan den presenteras för ksfu under början av året. Ksfu är kommunstyrelsens förberedande utskott.
 

Vid frågor kontakta


Karolina Ringdahl
Kommunekolog
Telefon: 0511-38 62 32
E-post karolina.ringdahl@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!