Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dialogmöte i Hällekis om kommunens tätortsnära skogar - 4 juni

Publicerad: 28 maj 2012
Vi behöver dina synpunkter i planeringen för tätortsnära skogar och grönytor. Målet är att skapa och bevara attraktiva skogar och grönområden.
Samhällsbyggnadsberedningen bjuder in till fyra dialogmöten
  • 22 maj, skolmatsalen, Lundabyn i Lundsbrunn
  • 30 maj, skolmatsalen, Källby gård, Källby
  • 4 juni, skolmatsalen, Hällekis skola
  • 11 juni, Centrumhuset, Götene

Tid: klockan 18.00

Det går också bra att skicka eller lämna synpunkter till
Medborgarkontoret, Götene kommun, 533 80 Götene
E-post: gotene.kommun@gotene.se

Välkomna!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!