Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Återställning av marken i Brännaskogen

Publicerad: 28 maj 2010
Med anledning av den avverkning som skedde av gran, tall och björk på ett område i Brännaskogen under vintern och sen vår, blev det på vissa områden djupa spårbildningar. När marken har torkat kommer körskadorna att repareras med en grävskopa. Sönderbrutna plantor och grenar kommer också att sågas bort manuellt.
Det är rester av den stormskadade skogen i området som har avverkats. Mycket av lövskogen, inte minst ekar, har klarat sig bra och på lång sikt är målet en blandskog av lövträd, med ett stort inslag av ek, som kommer att dominera i området.

Grova tallar har kvarlämnats som evighetsträd, och är tänkta att stå kvar i skogen tills de självdör för att bevara och öka den biologiska mångfalden. Grova, stormfasta tallar och ekar kan bli mycket gamla, 500-800 år är inte omöjligt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!