Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Äntligen är Vänerskärgården med Kinnekulle ett biosfärområde

Publicerad: 4 juni 2010
Klicka på bilden för att förstoraFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora

Unesco godkände 2 juni Sveriges ansökan om att utse Vänerskärgården med Kinnekulle till nytt biosfärområde inom Unescos program Man and the Biosphere. Det är en lång process som har resulterat i en gedigen ansökan som fick regeringens stöd förra året och särskilda lovord i Unescos bedömning.
Syftet med Unescos biosfärområden är att främja utbyte av kunskap och forskning om en hållbar förvaltning av ekosystem i samklang med människan. Vänerskärgården med Kinnekulle har höga landskapsvärden ur både biologiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Inom området finns en nationalpark, ett större antal naturreservat, en mängd arter som är rödlistade eller hotade, samt ett stort antal ekonomiskt betydelsefulla arter och grödor. Dessutom finns områden av riksintresse för friluftslivet, vilka bidrar till människors välbefinnande och hälsa.

Utifrån dessa värden är det angeläget att hitta former för samverkan i syfte att såväl bevara som utveckla området i en hållbar anda. En helhetssyn på den ekologiska infrastrukturen, utveckling av ekoturism och att stärka förutsättningarna för hållbart fiske och en levande skärgård är några aktiviteter som är aktuella för Vänerskärgården med Kinnekulle. Biosfärområdet drivs som en ideell förening som samlar länsstyrelsen, kommuner, ideella föreningar och forskningsresurser. Området omfattar delar av Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner.
Läs mer om Vänerskärgården med Kinnekulle på www.vanerkulle.org (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översyn och fler områden


Samtidigt med utnämningen av Vänerskärgården med Kinnekulle pågår en översyn av världens alla biosfärområden inom Unesco i enlighet med nya riktlinjer för samverkan och kommunikation. För Sveriges del har Svenska Unescorådet därför beslutat att Torneträsk status som biosfärområde ska dras tillbaka. Förutom Vänerskärgården med Kinnekulle finns ytterligare ett svenskt område - Kristianstad vattenrike. Svenska Unescorådet behandlar just nu även ansökningar från två nya kandidatområden.
Läs mer om svenska biosfärområden på www.biosfaromrade.org (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:


Hans Höglund, vetenskapssamordnare Svenska Unescorådet
Telefon: 08-405 35 42

Johanna MacTaggart, ordförande i biosfärrådet
Telefon: 070-660 05 07

Johnny Johansson, ordförande för biosfärföreningen Vänerskärgården med Kinnekulle
Telefon: 070-210 01 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!