Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

12 nya biosfärambassadörer diplomerades - 31 augusti

Publicerad:

Antalet biosfärambassadörer utökas nu med 12 personer. De totalt 19 ambassadörerna har alla olika bakgrund. Med sitt engagemang kommer de att vara med och utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Under onsdagskvällen diplomerades ytterligare 12 Biosfärambassadörer i Biosfärområdet. Sju ambassadörer är diplomerade sedan tidigare men denna grupp har nu utökats.

Biosfärområdet är med sina rika natur- och kulturvärden ett modellområde för hållbar utveckling och bland annat ägnat som rekreationsplats för hållbar besöksnäring. Därför behövs ambassadörer som dels kan vara föredöme för gott värdskap och dels kan inspirera besökare att lämna goda avtryck efter sig.
Tillsammans öppnar vi dörrarna till sociala, ekologiska och ekonomiska möjligheter för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Utbildningen av de nya ambassadörerna har pågått under våren 2011 och avslutades igår, 31 augusti. Utbildningen har haft sex moment, varav fyra är obligatoriska. Utbildningen syftar till att skapa förståelse för Unescos modell för biosfärområden, både från globalt och lokalt perspektiv. Ambassadörerna får tillsammans diskutera hur den egna verksamheten knyter an till biosfärarbetet i relation till andra verksamheter i området. En studieresa genomfördes för att ge ambassadörerna god kännedom om området och dess natur- och kulturvärden. Dessutom besöktes "gröna företagare" som finns med i Biosfärområdets nätverk. Ambassadörerna har även erbjudits att vara med på olika seminarier om allt från socialt entreprenörskap till hur man arbetar med det goda värdskapet.

Ambassadörerna har alla olika bakgrund och kommer genom sitt engagemang att kunna vara med och utveckla Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle till ett modellområde för hållbar utveckling.

Kontaktperson

Johanna Olsson
Telefon: 0501-39 31 95
E-post: johanna.olsson@vanerkulle.se
Hemsida: www.vanerkulle.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!