Lyssna

Vad kostar det att bygga i Götene kommun?

Att bygga medför ofta stora kostnader. Det är många delar som påverkar priset.  Från Götene kommun kan vi erbjuda tomter, bygglov och nybyggnadskarta. Utöver detta finns flera aktörer att kontakta: Götene Vatten & Värme, Götene Elförening och ibland Lantmäteriet.

Tomtpris

Tomtpriserna varierar med hänsyns till tomtens attraktivitet, det vill säga marknadspriset. Tomtpriserna fastställs genom beslut av kommunfullmäktige. Vid stort intresse tillämpas budgivning enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Kostnader för lagfartsavgift tillkommer. (1.5% av köpeskillingen).

Utstakning

Götene kommun saknar mätkontor, varför utstakningskostnad ligger utanför vårt åtagande.

Bygglovavgift

För bygglovhanteringen tar vi ut en avgift. Mer om den avgiften kan du läsa här.

Lägenhetsavgift vid tillbyggnad

Då en fastighet som är ansluten till den allmänna VA-anläggningen byggs ut med ytterligare lägenhet såväl i befintlig som i fristående byggnad, tillkommer en lägenhetsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande taxa per lägenhet.

För mer information kontakta Götene vatten och värme AB.
Telefon: 0511-38 64 00

Reservation för avgiftsändringar.

Energikostnader

Går du i byggplaner? Tänk på värmekostnaderna! Med dagens byggteknik går det att bygga energisnålt - utan att byggkostnaderna ökar så värst mycket!

Kontakta gärna kommunens bygglovshandläggare eller energirådgivare!

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!