Lyssna

Lägenhetsnummer

Enligt ett riksdagsbeslut från år 1995 ska folk- och bostadsräkningarna i fortsättningen bygga på uppgifter från ett lägenhetsregister. Då slipper hushåll och fastighetsägare fylla i frågeblanketter. Kommunerna slipper också ta emot och hantera blanketterna. Med ett lägenhetsregister blir det dessutom billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp om landets bostäder. Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i registret. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende.

Fyrsiffriga nummer

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 och så vidare och nedanför 09, 08 och så vidare. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet.

När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.

Exempel på numrering Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Inga uppgifter om boende eller ägare

Det finns ingen uppgift i lägenhetsregistret om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet . Registret innehåller i huvudsak endast information om själva bostaden och byggnaden samt om bostadens adress.

Vid frågor om lägenhetsnummer

  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun  där fastigheterna finns.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen.

Fastighetsägarens ansvar

De fastighetsägare som ännu inte anslagit lägenhetsnumren måste omgående göra detta på en väl synlig plats i byggnaden. Det är också en skyldighet att informera de boende om numren.

E-tjänster och blanketter

Ajourhållning av lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!