Lyssna

Bostadsanpassning

Man kan få bostads­anpassnings­bidrag för åtgärder som är nödvändiga för att man ska kunna bo kvar i sitt hem.

Bostadsanpassningsbidrag

Om du har bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Åtgärden ska bedömas vara nödvändig utifrån funktionshindret. Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i din bostad. Bidraget lämnas inte under tillfälligt sjukdomstillstånd eller en rehabiliteringsperiod. Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut eller i vissa fall läkare

Vem kan söka bidrag?

 • Du som har en varaktig funktionsnedsättning
 • Du som är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning
 • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning i din bostad

Tänk på att det ALLTID är personen med funktionsnedsättning som ska stå som sökande.

Detta kan du få bidrag för

 • ta bort tröskel
 • ordna en duschplats
 • olika anpassningar i köket
 • montering av en ramp

Detta får du inte bidrag för

Om du flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bidrag för att göra anpassningar begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till de funktionshinder du har.

Du får inte bidrag för

 • normalt underhåll eller reparationer
 • tekniska brister, till exempel fukt- eller mögelskador
 • anpassning som är en del i en större upprustning av bostaden
 • lösa inventarier
 • till hjälpmedel

Lov från fastighetsägaren

Fastighetsägaren måste alltid godkänna att anpassningen utförs i din bostad. Skriftlig ägarmedgivanden krävs alltid.

Hjälp med att beställa

Handläggare för bostadsanpassningsbidraget kan hjälpa till att beställa anpassningen som du fått bidrag för. Då behöver du ge handläggare en fullmakt. Blankett för fullmakt hittar du längre ner på sidan.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

Ansökningsblankett tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller läkare, lämnas till kommunens handläggare som sedan fattar beslut om bostadsanpassningen.

Kontakt:

tjänsten tillhandahålls av Lidköpings kommun

Handläggare för bostadanspassningsbidrag i Lidköping och Götene
Hanna Persson
0510-770222


Mer information

Du kan läsa mer om bostadsanpassning på Boverkets hemsida

Här kan du läsa lagtexten "lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag)

Broschyr

Här kan du hämta broschyren för utskrift.
Broschyr bostadsanpassningsbidrag Pdf, 511.6 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!