Lyssna

Ovårdad tomt

Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick.

Ovårdad tomt

Ovårdad tomt

De ska skötas så att olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.
Reglerna för detta kan man läsa om i Plan- och bygglagen (PBL),

I väglagen (VL) kan man också se att det är viktigt att växtlighet hålls efter så att den inte skymmer eller hindrar trafik och fotgängare. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att dessa regler efterföljs.

Broschyr om skymmande växtlighet (vår) Pdf, 337.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Broschyr om skymmande växtlighet (höst) Pdf, 352.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!