Lyssna

Villkor för uthyrning av plats i slang för optofiber

De här villkoren gäller för de som vill hyra plats kommunens slangar för optofiber.

  1. Götene kommun har i alla lägen rätt att göra en bedömning av huruvida kostnaderna för att göra slang brukbar är för stora för att motivera att slangen görs brukbar och hyrs ut.
  2. Villkoren gäller slang för anslutning av enskilda fastigheter. Hyra av svartfiber eller kapacitet i core-nätet är reglerat på annan plats. Aktörer får på egen bekostnad se till att det finns kapacitet "fram till" slangen.
  3. Götene kommun hyr ut plats i slangen om det finns plats. Det ryms normalt minst två aktörers fiber i samma slang. Götene kommun ansvarar för att slangen är brukbar.
  4. Götene kommun ansvarar för drift och kabelvisning. Självklart får en aktör själv stå för kabelvisning. Aktörernastår för driftskostnader hänförliga till själva fibern.
  5. Götene kommun ansvarar för kostnaderna för reparation av slangen, och aktören ansvarar för de kostnader som hänför sig till reparation av själva fibern.
  6. Vid eventuell flytt av slang bekostar Götene kommun flytt av slang och fiber.
  7. Vid avgrävning kan aktören ordna reparation och i efterhand debitera Götene kommun för de kostnader som hänför sig till slangen. Sådan debitering sker till självkostnadspris.
  8. Debitering sker för slang som används, det vill säga med fiber till en aktiv kund.
  9. Debitering sker årsvis i efterskott. Aktören för att upprätta underlag för debitering, som sedan stäms av med Götene kommun.
  10. Hyreskostnaden är 10 kronor per meter och år.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!