Prislista för svartfibernätet

Dessa villkor gäller för aktörer som bygger ut fiberanslutningar i Götene kommun.

Hyra av svartfiber


Hyra av svartfiber kostar 2000 kronor per månad mellan två punkter i Götene Stadsnät.

Inkoppling, ren patchning, av svartfibern kostar 5000 kronor. "Delning" av svartfiber, tillkommande kontaktering och liknande debiteras mot självkostnad.

Dessa priser gäller befintliga fiber. Då ny fiber etableras tillkommer en anslutningsavgift som svarar mot de kostnader Götene stadsnät har för att etablera anslutningen.

Inplacering av utrustning


Aktören får på egen bekostnad ställa upp ett skåp, en bod eller dylikt i anslutning till nodskåp och liknande i Götene Stadsnät. Mellan aktörens och Götene Stadsnäts skåp dras en fiberkabel. Om det finns kapacitet kan aktören få el från Götene Stadsnät till självkostnadspris.
 
I de fall noden ligger i en lokal erbjuds aktören att sätta upp ett eget stativ eller dylikt. Priset för inplacering är 2400 kronor per år inklusive el.

Transmission


Transmission mellan två befintliga portar i noder i Götene Stadsnät kostar 1 000 kronor per månad för 10Mbit samt 1 500 kronor per månad för 100 Mbit.

Aktören får på egen bekostnad ta sig till stadsnätsportarna med kontakterad fiber. Ingen anslutningsavgift debiteras för anslutning (inpatchning) i befintlig utrustning. Götene Stadsnät kan etablera nya noder. Då debiteras aktören en anslutningsavgift för det som motsvarar Götene Stadsnäts självkostnad för etableringen.

Nättariff


Götene stadsnät erbjuder också en nättarriff per kund för ett aktivt nät, det vill säga att Götene stadsnät äger elektroniken och driftar nätet.

Nättariffen avser kostnad per kund som är ansluten. Tariffen debiteras för en anslutning från en avlämningspunkt till kunden. Aktören får på egen bekostnad se till att aktuell kapacitet och tjänster finns i avlämningspunkten.
 
Nättariffen är 80 kronor per kund och månad.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ingemar Ros, senast ändrad 09 maj 2011