Lyssna

Västlänk

Västlänk är ett samarbete mellan stadsnätsägare i Västsverige.

Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.

Götene kommun kan genom samarbetet Västlänk erbjuda regionala förbindelser till över 1 000 000 privatkunder och över 60 000 företag i Västra Götaland. Västlänk är ett nät med hög kapacitet och möjliggör stabila punkt till punkt-förbindelser för dig som vill knyta ihop geografiskt skilda kontor eller vill nå en större marknad med dina tjänster.

De väl utbyggda stadsnäten är kärnan i vårt nät. Genom Västlänk förbinder vi stadsnäten, och ger Dig som användare en säker och kostnadseffektiv transmissionstjänst.

Vare sig Du har ett företag med få etableringsställen eller ett av regionens största så har Västlänk en tjänst för Dig. Om behovet är att knyta samman kontor vilka är utspridda geografiskt med en säker och snabb förbindelse har vi en lösning för Dig.

Mer information

Mer information om västlänk och stadsnät på Västlänks hemsida

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!