Lyssna

Stöd till samfällighets-föreningar gällande fibernät

Götene kommun har möjlighet att ansluta samfällighetsföreningar till Götene Stadsnät. En förutsättning är att samhällighetsföreningen drar fiber fram till anvisad anslutningspunkt i stadsnätet, där Götene kommun ansvarar för inkoppling.

En samfällighetsförening ansvarar för byggnation och drift av sitt eget fibernät.

Samfällighetsföreningar kan söka kommunal borgen för lån som behövs under byggtiden. Information om kommunal borgen finns här. Götene kommun kan lämna stöd i form av rådgivning. Det är en fördel att kontakta kommunen redan i planeringsstadiet för att få relevant information så tidigt som möjligt.

När fibernätet är färdigbyggt tecknar samfällighetsförening avtal med någon kommunikationsoperatör, vilken förmedlar tjänster i fibernätet.

Kommunutvecklare Ingemar Ros är kontaktperson för denna typ av frågor.
E-post: ingemar.ros@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 88

Mer information om stöd för bredband

Kanalisationsstöd kan sökas då ni samförlägger rör för optofiber med annan infrastruktur som vatten, avlopp eller elledningar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!