Stöd till samfälligheter för bredband

Götene kommun bekostar anslutning av samfälligheter till Götene Stadsnät. Det betyder att de själva behöver ta sig till en anslutningspunkt i stadsnätet och att Götene kommun kopplar in dem.

De kan sedan kopplas samman med vald samarbetspartner. Götene kommun erbjuder samfälligheter att stå för övervakning av näten.

Samfälligheter och liknande kan söka kommunal borgen för lån som behövs under byggtiden. Information om kommunal borgen finns här.

Götene kommun kan lämna stöd i form av rådgivning då samfälligheter och andra vill söka olika former av stöd.

Kommunutvecklare Ingemar Ros är kontaktperson för denna typ av frågor.
E-post: ingemar.ros@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 88

Mer information om stöd för bredband

Kanalisationsstöd kan sökas då ni samförlägger rör för optofiber med annan infrastruktur som vatten, avlopp eller elledningar.

Information från länsstyrelsen (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Post och Telestyrelsen har en hemsida som beskriver olika stöd som man kan söka (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bredbandstjänster

Götene kommun erbjuder inga bredbandstjänster. Det finns också flera andra aktörer som bygger ut fiberanslutningar och erbjuder tjänster i Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ingemar Ros, senast ändrad 30 juli 2015