Lyssna

Netwest AB

Netwest AB är ett gemensamt bredbandsbolag som är samägt mellan ett antal kommuner och Västra Götalandsregionen. Bildandet av bolaget var ett led i att snabbare försöka nå det nationella målet för 90 % bredbandstillgänglighet av landets hushåll med en överföringskapacitet på 100 megabit/sekund år 2020. Götene kommun är delägare i det regionala bredbandsbolaget Netwest AB.

Netwests syfte är att vara ett stöd i stadsnätens strävan att förbättra sina erbjudanden och effektivisera sin drift. Bolaget ska också vara en plattform för ett utökat samarbete mellan stadsnäten i länet. Vidare ska det bidra till ökade intäkter för stadsnäten genom ökade försäljningsvolymer till främst nationella kunder, samt innebära minskade kostnader för stadsnäten genom att erbjuda förbättrad samordning av marknadsföring, försäljning samt drift- och underhåll.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!